Nhằm mục đích hỗ trợ khách hàng theo dõi vị trí chính xác của đơn hàng, tạo sự an toàn và uy tín trong quá trình tạo đơn,… Viettel Post đã phát triển và cập nhật tính năng Tối ưu hiển thị hành trình đơn hàng và chức năng Cảnh báo dữ liệu bất thường.

Tối ưu hiển thị hành trình đơn hàng

Mục đích: Hiển thị chi tiết hành trình đơn, hỗ trợ khách hàng theo dõi vị trí chính xác của đơn hàng. Bổ sung thông tin chi tiết trong trạng thái Đang vận chuyển/Vận chuyển và các trạng thái Tồn/Phát tiếp/Chuyển hoàn

 • Trạng thái Đang vận chuyển/vận chuyển: Hiển thị thêm trạng thái chi tiết theo từng lần kết nối vận chuyển, bổ sung số điện thoại đơn vị nhận đơn hàng. Nhấn vào mũi tên để xem thêm hành trình chi tiết

Vtp1

 • Nhóm trạng thái Tồn/Phát tiếp/Chuyển tiếp/Duyệt hoàn/Giao thành công: Hiển thị trạng thái chi tiết theo từng lần lên trạng thái. Nhấn vào mũi tên để xem thêm hành trình chi tiết

Vtp2

Cảnh báo dữ liệu bất thường khi tạo đơn

Mục đích:

 • Tăng tỷ lệ nhập chính xác khi tạo đơn trên app/web
 • Phát hiện, cảnh báo sớm tình trạng khách hàng nhầm lẫn nhập sai tiền thu hộ, trọng lượng dẫn đến tiền cước ghi nhận bất thường trên hệ thống

– Hiển thị popup cảnh báo khi chọn Tạo đơn/Lưu nháp nếu thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện sau:

 • Tiền COD > 10.000.000đ
 • Tổng tiền cước > 5.000.000
 1. Với chức năng tạo đơn lẻ, hiển thị popup cảnh báo:

Vtp3

 • Các trường thông tin vượt ngưỡng
 • Chọn gửi ngay: cho phép tạo đơn
 • Chọn xem lại: tắt popup, các trường dữ liệu bất thường được highlight

– COD quá ngưỡng: highlight ô COD

Vtp4

– Cước quá ngưỡng: highlight Trọng lượng và Kích thước

Vtp5

2. Với chức năng tạo đơn excel, hiển thị popup cảnh báo:

Vtp6

 • Chọn gửi ngay: cho phép tạo đơn
 • Chọn xem lại: tắt popup, các đơn có dữ liệu bất thường được highlight

Vtp7