Cam kết chất lượng dịch vụ với khách hàng về sản phẩm Viettel Post

Viettel Post chính thức ban hành “Chính sách chất lượng” nhằm đảm bảo dịch vụ tốt cho khách hàng.

“Chính sách chất lượng” được xây dựng theo định hướng chiến lược của Tổng Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel, cũng như khẳng định với khách hàng và nhắc nhở CBNV về cam kết, chính sách chất lượng sản phẩm dịch vụ của Viettel Post.

Dưới đây là “Chính sách chất lượng” của Viettel Post:

Screenshot 10