Gói thầu số 1: Cải tạo văn phòng làm việc tầng 17, tòa nhà IDMC Mỹ Đình
13 Tháng Tư, 2022

Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu...

Cung cấp túi chở hàng Quý III năm 2020
14 Tháng Tám, 2020

Ngày đăng: 14/08/2020 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel...

Gói thầu Cung cấp pallet nhựa năm 2020
28 Tháng Sáu, 2020

  Ngày đăng: 28/6/2020 Kính gửi: Các nhà thầu Công ty TNHH MTV Logistics Viettel có...

Kết quả gói thầu cung cấp dịch vụ bảo hiểm kết hợp con người cho CBCNV năm..
29 Tháng Năm, 2020

Ngày đăng: 29/05/2020 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel...

Tin đấu thầu

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 05/06/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm máy tính để bàn theo thông tin như sau:...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 04/05/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu thuê máy chủ và các thiết bị kèm theo phục vụ...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 07/06/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu tổ chức khám sức khỏe cho CBNV của Tổng Công ty...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 18/01/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm phiếu gửi năm 2018 theo thông tin như sau:...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 16/04/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm máy quét mã vạch có dây đợt 1 năm...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 16/04/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm thiết bị PCCC theo thông tin như sau: Tên...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 08/04/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm áo mưa theo thông tin như sau: Tên gói...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 13/03/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm tem vỡ chuyên dụng theo thông tin như sau:...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 11/04/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm dây thít nhựa theo thông tin như sau: Tên...

Xem thêm

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

  16/04/19

Ngày đăng: 11/03/2018 Kính gửi: Các nhà thầu Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm băng keo chuyên dụng theo thông tin như sau:...

Xem thêm