Gói thầu số 02: Xây dựng công trình

Kính gửi: Các nhà thầu

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa TTKT khu vực 1 ( Viettel Post Center) cho Tổng công ty theo thông tin như sau;

Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Xây dựng công trình ( bao gồm chi phí hạng mục chung)

Tên công trình: Cải tạo, sửa chữa TTKT khu vực 1 ( Viettel Post Center)

Nguồn vốn: Sản xuất kinh doanh

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ

Bảo đảm dự thầu: 50.000.000 đồng

Giá bán 1 bộ HSYC: Miễn phí

Thời điểm phát hành yêu cầu: 9 giờ 30, 04/03/2019

Thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đề xuất: trước 9 giờ 30, ngày 11/03/2019

Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất của bên mời thầu: Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel – Tòa nhà N1, Km số 2 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại: 024.62776812