Kính gửi: Các nhà thầu

Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu xây dựng công trình cải tạo gia cố nền kho trung tâm khai thác khu vực 1 phục vụ dây chuyền chia chọn tự động cho Tổng công ty theo thông tin như sau;

  • Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Xây dựng công trình ( bao gồm chi phí hạng mục chung)
  • Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu thông thường
  • Thời điểm phát hành hồ sơ yêu cầu: 9 giờ 00, 24/05/2019
  • Thời điểm hết hạn nhận hồ sơ đề xuất: trước 9 giờ 00, ngày 31/05/2019
  • Địa chỉ nhận hồ sơ chào hàng của bên mời thầu: Tổng công ty cổ phần Bưu chính Viettel – Tòa nhà N1, Km số 2 Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Số điện thoại: 024.62776812