Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu là cổ tức năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.