Thông báo công ty mua lại cổ phiếu ESOP (lần 2) – bổ sung thông tin tài khoản chứng khoán của Công ty.

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Thông báo công ty mua lại cổ phiếu ESOP (lần 2) – bổ sung thông tin tài khoản chứng khoán của Công ty, vui lòng theo dõi tại đây.