Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung đối với phần cổ tức năm 20202 bằng cổ phiếu, vui lòng theo dõi tại đây.