Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu ESOP, vui lòng click vào đây.