Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Quy chế công ty thông tin của Tổng Công ty, vui lòng theo dõi tại đây.