Viettel Post tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022
25 Tháng Tư, 2022

Sáng ngày 23/04/2022, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) đã tổ chức...

NQ HĐQT về việc thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020
21 Tháng Năm, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết...

Analyst Meeting quý 1 năm 2021
6 Tháng Tư, 2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post) trân trọng thông báo về việc...

CBTT kết quả giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Trần Trung Hưng
13 Tháng Một, 2021

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Trung Hưng – Chức vụ hiện nay...

Tin cổ đông

CBTT giao dịch của người nội bộ_PTGĐ Chu Kim Thoa

  11/06/19

Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel công bố thông tin giao dịch của người nội bộ như sau: – Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Chu Kim...

Xem thêm

Xác nhận ngành nghề tháng 6 2019

  11/06/19

Vùi long theo dõi trong link dưới đây: https://drive.google.com/open?id=1jTyS0vFj5iC-kBpRQk9d9pZrYlAjlY-p

Xem thêm

Thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018

  31/05/19

Vui lòng theo dõi trong link đính kèm. https://drive.google.com/file/d/1InrZeSF8s1ib7b11xlhw2lcvRg6hCmgl/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1MP8hjiQ65oz5I2YAv10JX2yuNP7YsRMe/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/1y9pprl8_HTyCAiIF_kaH_V-tOmCNpGlD/view?usp=sharing  

Xem thêm

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

  17/05/19

Cong van cua UBCK NN ve viec chap thuan phat hanh co phieu de tra co tuc

Xem thêm

Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn

  02/01/19

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn. Vui lòng xem...

Xem thêm

BC kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ_Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Duy Tuấn

  28/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

CBTT giao dịch của người nội bộ_Phó Chủ tịch Nguyễn Duy Tuấn

  26/11/18

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Duy Tuấn – Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT – Mã chứng khoán: VTP – Số lượng...

Xem thêm

Thông báo hỗ trợ lưu ký cổ phiếu VTP

  22/11/18

Kính gửi Quý Cổ đông, Để kịp thời hỗ trợ Cổ đông của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel khi cổ phiếu của Tổng Công ty giao dịch...

Xem thêm