Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người liên quan quý 2/2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với Người có liên quan quý 2/2022, vui lòng theo dõi tại đây.