Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người có liên quan quý 4/2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về hợp đồng với người có liên quan quý 4/2021, vui lòng theo dõi tại đây.