Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố thông tin phát hành cổ phiếu ESOP 2019, vui lòng click vào đây để theo dõi chi tiết.