Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19, vui lòng theo dõi tại đây.