Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Nghị quyết bổ nhiệm 2 Quyền Phó Tổng Giám đốc, vui lòng click vào đây để xem thông tin chi tiết.