Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu ESOP 2019, chi tiết trong file đính kèm.