Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6, vui lòng click vào đây để theo dõi.