Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Thông tin về việc Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital không còn là cổ đông lớn.

Vui lòng xem chi tiết tại Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital.