Kính gửi Quý Cổ đông,

Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông.

Tổng Công ty trân trọng thông báo chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.

Ngoài ra, để thực hiện tốt công tác chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán VTP tại các công ty chứng khoán. Tổng Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông chưa lưu ký chứng khoán liên hệ với Tổng Công ty theo đầu mối dưới đây để thực hiện thủ tục nhận cổ tức bằng tiền năm 2019:

– Đ/c Lê Công Phú, Văn phòng Hội đồng quản trị Tổng Công ty;

– Số điện thoại: 0962.683.130;

– Email: phulc2@viettel.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.