Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi người được ủy quyền CBTT, vui lòng click vào đây theo dõi.