Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ.

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.