Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (cập nhật 20/10/2018).

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.