Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng CBTT ký hợp đồng với Viettel Telecom liên quan đến việc cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Kênh điểm bán. Vui lòng click vào đây để theo dõi.