Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm chính thức 02 Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty, vui lòng theo dõi tại đây.