Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng gửi tới Quý cổ đông và các nhà đầu tư báo cáo tài chính quý 4 2019.

Báo cáo tài chính công ty mẹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất.

Giải trình lợi nhuận tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2018.