Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, chi tiết vui lòng click vào đây để theo dõi.