TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng..
13 Tháng Sáu, 2019

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công...

Điều lệ tổng công ty

Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 9/2018)

  20/09/18

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 8/2018). Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel – Năm 2017

  27/04/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ năm 2017.  Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm