Điều lệ tổng công ty

Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 9/2018)

  20/09/18

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 8/2018). Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm

Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel – Năm 2017

  27/04/17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ năm 2017.  Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Xem thêm