Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 8/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ Tổng Công ty theo vốn 413 tỷ (cập nhật 8/2018).

Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.