Hotline: 1900 8095 8:00 - 20:00, Thứ 2 - Chủ Nhật

Dịch vụ

/Dịch vụ/
/Dịch vụ/

Thống Kê

Những Con Số Nổi Bật

Liên tục đổi mới theo dòng chảy công nghệ, bí quyết thành công của Viettel Post nằm ở việc luôn là người tiên phong, lựa chọn sự khác biệt
125.000

Điểm cung cấp
dịch vụ

99

Tỷ lệ phát
thành công (%)

63

Phủ sóng
(Tỉnh/TP)

Thống kê

Thống Kê Những Con Số Nổi Bật

Dịch Vụ Quốc Tế: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry...
83

Khối lượng
vận chuyển (triệu tấn)

120

Khách hàng

63

Phủ sóng
(Tỉnh/TP)

Thống kê

Thống Kê Những Con Số Nổi Bật

Dịch Vụ Logistic: Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry...
83

Khối lượng
vận chuyển (triệu tấn)

120

Khách hàng

63

Phủ sóng
(Tỉnh/TP)

Tải xuống Brochure dịch vụ của chúng tôi