Đăng ký tư vấn dịch vụ vận chuyển, thông quan hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam
Tên shop/ công ty *
Số điện thoại *
Người liên hệ *
Cá nhân/ Doanh nghiệp? *
Chức danh *
Địa chỉ kho tại Việt Nam *