Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024, vui lòng theo dõi tại đây.