Dịch Vụ Trong Nước

/Dịch Vụ Trong Nước
/Dịch Vụ Trong Nước

Dịch Vụ Trong Nước

Thống Kê

Những Con Số Nổi Bật

Liên tục đổi mới theo dòng chảy công nghệ, bí quyết thành công của Viettel Post nằm ở việc luôn là người tiên phong, lựa chọn sự khác biệt
125.000

Điểm cung cấp
dịch vụ

99

Tỷ lệ phát
thành công (%)

63

Phủ sóng
(Tỉnh/TP)

Tải xuống Brochure dịch vụ của chúng tôi