Tin cổ đông

/Tin cổ đông
/Tin cổ đông

Công văn gửi cổ đông về đầu mối tiếp nhận thông tin từ cổ đông

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính gửi Quý cổ đông về đầu mối tiếp nhận các thông tin của cổ đông, vui lòng click vào đây để theo dõi chi [...]

2020-07-01T15:44:13+07:0001/07/2020|

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-06-08T17:19:45+07:0008/06/2020|

CBTT công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các BCTC trong năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố công văn của UBCKNN chấp thuận gia hạn công bố các BCTC trong năm 2020 của VTP, Công văn của UBCK NN về [...]

2020-04-09T16:32:45+07:0009/04/2020|

Xem thêm