Tin cổ đông

/Tin cổ đông
/Tin cổ đông

CV của HNX về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu ESOP 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu ESOP 2019, chi tiết trong file đính kèm.

2020-02-24T09:08:01+07:0020/02/2020|

Quyết định của HNX về việc chấp thuận giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu ESOP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chấp thuận giao dịch bổ sung đối với cổ phiếu [...]

2020-02-10T15:15:29+07:0007/02/2020|

CBTT VSD cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 6, vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-01-30T14:20:45+07:0022/01/2020|

TB hỗ trợ CBNV mua cổ phiếu ESOP 2019 mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Nhằm mục đích hỗ trợ CBNV thực hiện mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán ESOP 2019. Tổng Công ty trân trọng thông báo đầu mối hợp tác và hỗ trợ như [...]

2020-05-13T17:11:28+07:0013/01/2020|

Xem thêm