Tin cổ đông

//Tin cổ đông
//Tin cổ đông

TB hỗ trợ CBNV mua cổ phiếu ESOP 2019 mở tài khoản lưu ký chứng khoán

Nhằm mục đích hỗ trợ CBNV thực hiện mở tài khoản chứng khoán và lưu ký chứng khoán ESOP 2019. Tổng Công ty trân trọng thông báo đầu mối hợp tác và hỗ trợ như [...]

2020-01-13T10:38:32+07:001 tuần trước|

CBTT Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17: Thông tin trước khi thay đổi: - Vốn điều lệ: 585.059.720.000 đồng. - [...]

2020-01-01T08:04:45+07:003 tuần trước|

CBTT thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau ESOP 2019

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo thay đổi số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi phát hành cổ phiếu ESOP 2019, vui lòng click vào đây [...]

2020-01-01T07:59:43+07:003 tuần trước|

Xem Thêm