Tin cổ đông

//Tin cổ đông
//Tin cổ đông

Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2 năm 2020/Business results in February/2020

Thông tin kết quả sản xuất kinh doanh tháng 2/2020 Business results in February/2020 Các chỉ tiêu kinh doanh: Business targets: Chỉ tiêu Targets Đơn vị tính Unit Tháng 2/2020 Feb/2020 Tháng 2/2019 Feb/2019 Tăng [...]

2020-03-25T16:58:35+07:0024/03/2020|

CBTT chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng thông báo chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh [...]

2020-03-03T15:45:28+07:0029/02/2020|

Xem Thêm