Điều lệ tổng công ty

//Điều lệ tổng công ty
//Điều lệ tổng công ty

TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán), Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông. [...]

2019-06-13T17:00:43+07:006 ngày trước|

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (cập nhật 20/10/2018)

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty (cập nhật 20/10/2018). Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:03:26+07:005 tháng trước|

Xem Thêm