Đại hội đồng cổ đông

//Đại hội đồng cổ đông
//Đại hội đồng cổ đông

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:04:38+07:0012 tháng trước|

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết dưới đây. Nghị quyết Đại hội đồng [...]

2019-04-03T10:06:19+07:0012 tháng trước|

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Tài liệu xin ý kiến Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng click vào cái tài liệu dưới đây để xem [...]

2019-04-03T10:06:44+07:0012 tháng trước|

[Thông báo] Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian: 8h30 - Ngày 28/4/2018 Địa điểm: Tầng 15, tòa nhà Viettel, số 1 Giang [...]

2019-04-03T10:07:05+07:0012 tháng trước|

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:08:05+07:0012 tháng trước|

Xem Thêm