Đại hội đồng cổ đông

//Đại hội đồng cổ đông
//Đại hội đồng cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 1.1 Chương trình Đại hội 2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3. Thông báo ứng cử, đề cử thành [...]

2019-08-06T09:01:55+07:0012 tháng trước|

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 2. Xác nhận hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 3. Thông báo ứng cử, để cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ [...]

2019-04-17T18:25:32+07:0012 tháng trước|

[Thông báo] Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY.

2019-04-03T10:04:38+07:0026/01/2019|

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Vui lòng xem chi tiết dưới đây. Nghị quyết Đại hội đồng [...]

2019-04-03T10:06:19+07:0026/01/2019|

Xem Thêm