Đại hội đồng cổ đông

/Đại hội đồng cổ đông
/Đại hội đồng cổ đông

CBTT phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thông báo chốt danh sách cổ đông

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019. Thông báo chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền và bằng cổ phiếu.

2020-08-14T16:26:59+07:0014/08/2020|

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019

2020-08-14T16:57:00+07:0014/08/2020|

Thông cáo báo chí về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: viettelpost.com.vn THÔNG CÁO BÁO [...]

2020-06-10T16:21:54+07:0008/06/2020|

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-06-08T17:19:45+07:0008/06/2020|

Xem thêm