Đại hội đồng cổ đông

/Đại hội đồng cổ đông
/Đại hội đồng cổ đông

Thông cáo báo chí về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Số 1, phố Giang Văn Minh, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Website: viettelpost.com.vn THÔNG CÁO BÁO [...]

2020-06-10T16:21:54+07:0008/06/2020|

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, vui lòng click vào đây để theo dõi.

2020-06-08T17:19:45+07:0008/06/2020|

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố: Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2020-06-08T17:17:08+07:0008/06/2020|

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau: - Thời gian tổ chức: [...]

2020-06-05T18:54:52+07:0022/05/2020|

Xem thêm