TB chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán)

Kính gửi Quý cổ đông (đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán tại công ty chứng khoán),

Lời đầu tiên, Tổng Công ty gửi lời chào trân trọng nhất tới Quý Cổ đông.

Để thực hiện tốt công tác chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán VTP tại các công ty chứng khoán.

Tổng Công ty trân trọng đề nghị Quý cổ đông chưa lưu ký chứng khoán liên hệ với Tổng Công ty theo đầu mối dưới đây để thực hiện thủ tục nhận cổ tức bằng tiền năm 2018:

– Đ/c Lê Công Phú, Phòng Pháp chế Tổng Công ty;

– Số điện thoại: 0962.683.130;

– Email: phulc2@viettel.com.vn.

Trân trọng cảm ơn.