Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021, vui lòng theo dõi tại đây.