Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 3/2021, vui lòng theo dõi tại đây.