Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2020, vui lòng theo dõi tại đây.