Báo cáo tài chính Quý 3/2020

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 2020, vui lòng theo dõi tại đây.