Báo cáo tài chính quý 2/2022

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý 2/2022, vui lòng theo dõi tại đây.