Báo cáo tài chính quý 2/2021

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel trân trọng công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2/2021, vui lòng theo dõi tại đây.