THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT

THƯ MỜI THAM GIA ĐỀ XUẤT
Ngày đăng: 23/12/2016

KÍNH GỬI: CÁC NHÀ CUNG CẤP

Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel có nhu cầu mua sắm nguyên vật liệu năm 2017 theo thông tin như sau:

- Tên gói mua sắm: Gói mua sắm nguyên vật liệu năm 2017.

-  Hình thức lựa chọn đối tác: Lựa chọn đối tác rộng rãi trong nước.

- Thời điểm phát hồ sơ yêu cầu: ngày 23/12/2016.

- Thời điểm đóng hồ sơ đề xuất: 14h00, ngày 05/01/2017.

- Địa chỉ nhận hồ sơ đề xuất của đơn vị mua sắm: Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel -Tòa nhà N1, Km số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, số điện thoại: 04.62776812.
  Quay lại