Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Viettel Post covers itself with glory
Ngày cập nhật: 07/04/2014
he military-run Viettel Post Joint Stock Corporation has been listed among Vietnam's top 500 fastest-growing enterprises for last year.

At last week's announcement of the list of 2013's 500 fastest-growing enterprises in Vietnam (FAST500), Viettel Post was the sole small and medium-sized enterprise operating in the postal and delivery sector to be ranked.

The FAST500 rating was compiled by locally-owned ranking firm Vietnam Report and Vietnamnet.

Only domestic firms that have evidence of profitable operations for four consecutive years and a clean record for following government policies are ranked for inclusion on the list.

In 2013, despite the economy's difficulties, Viettel Post's revenues topped $54 million, up 24 per cent against 2012. Its after-tax profit increased 17 per cent, while labour productivity rose 29 per cent on-year. It contributed $2.58 million to the state budget, up 18.48 per cent against the previous year.

Viettel Post has targeted revenues of $69 million this year, up 30 per cent against 2013. The corporation's express delivery has set a 37 per cent growth target, with stationery services looking for a 50 per cent increase in growth.

Viettel Post's pre-tax reached $1.58 million, with post-tax profits worth $1.18 million, each up 12.68 per cent on-year. The company's return-on-equity ratio hit 21.4 per cent and income per share rose 12.66 per cent on-year. The company paid a dividend rate of 15 per cent.

This year, Viettel Post is targeting a $2.9 million contribution to the state coffers, up 12 per cent on-year.

By Thanh TungAdvertise
Mọi thông tin liên hệ: 19008095
Tra cứu địa điểm gủi hàng
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn