Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Chi nhánh Đà Nẵng
Ngày cập nhật: 18/05/2009

Hai doanh nghiệp trong số các khách hàng lớn của Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian tới sẽ gửi một số lượng lớn thư trên toàn quốc tới các cổ đông của mình. Để đảm bảo thời gian cũng như chất lượng dịch vụ, Chi nhánh Đà Nẵng đã chủ động gửi mail thông báo đến các bưu cục trên toàn quốc, yêu cầu các bưu cục cùng phối hợp thực hiện tốt, triển khai phát sớm và có báo cáo lại rõ ràng đối với các trường hợp không phát được, qua đó Chi nhánh Đà Nẵng sẽ kịp thời thông tin phản hồi tới khách hàng để có biện pháp chuyển đến tay người nhận sớm nhất theo đúng quy định. Đây là bước tiến mới trong việc phối hợp chuyển phát giữa các Bưu cục nhằm đẩy mạnh chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng một cách hiệu quả. Trong thời gian tới, các Chi nhánh, Bưu cục trên toàn quốc nên học tập và triển khai theo cách làm này để chất lượng dịch vụ của Viettel post ngày càng được nâng cao.

                                                                                            Ban truyền thôngAdvertise
Mọi thông tin liên hệ: 19008095
Tra cứu địa điểm gủi hàng
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn