Đăng Nhập |   |   |   | 
Giới thiệu chung | Triết lý kinh doanh | Quan điểm phát triển | Hoạt động xã hội | Lịch sử phát triển | Mạng lưới bưu cục
Dịch vụ chuyển phát | Phát hành báo chí | Bán hàng | Dịch vụ khác
Hành trình đường thư | Địa điểm gửi hàng | Bảng giá | Vận đơn số
Tin bưu chính | Tin Viettel | Tin Ngành | Tin từ các bưu cục
Thông tin chung | Điều lệ Công ty | Báo cáo thường niên | Báo cáo tài chính | Chuyển nhượng cổ phần | Download Tài liệu
Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Tổng công ty Bưu chính Viettel
Ngày cập nhật: 08/05/2012
 Ngày 06 tháng 05 năm 2012 tại số 01 Giang Văn Minh - Hà Nội đã diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel. Tới tham dự có các cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 5.132.619 cổ phần bằng  85,54% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và bằng 100% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Thay mặt hội đồng quản trị đại diên thành viên trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, báo cáo của Ban kiểm soát. Kế tiếp Hội đồng quản trị tiếp thu và tham gia thảo luận các vấn đề thiết yếu trong hoạt động của doanh nghiệp trên tinh thần xây dựng và thể hiện sự tín nhiệm, đoàn kết, ủng hộ tuyệt đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành của Tổng công ty.
Đại hội đã tán thành tất cả các vấn đề với tỉ lệ đạt trên 99% và nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp năm 2012. Theo kế hoạch đề ra, trong năm 2012, tổng doanh thu thuần: 612,047 tỷ đồng tăng trưởng 15% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 25,012 tỷ đồng, tỷ lệ LNST/vốn góp 31,26%. Ngoài ra là các vấn đề: phát triển, mở rộng thị trường tại các đại lý tỉnh, đẩy mạnh phát triển dịch vụ chuyển phát quốc tế thông qua việc chủ động lựa chọn, liên kết trực tiếp hoặc trở thành đại lý độc quyền cho một hãng chuyển phát quốc tế tại thị trường Việt Nam, tập chung phát triển dịch vụ gia tăng trên nền dịch vụ lõi, phát triển thương mại điện tử, hợp tác với các sàn thương mại điện tử để vận chuyển cho các khách hàng mua bán qua mạng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành và quản lý công tác kinh doanh trên phạm vi cả nước lan tỏa sâu rộng phong trào tối ưu hóa chi phí, phấn đấu tiết kiệm trên 10 tỷ đồng nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong kế hoạch năm 2012 đã được đại hội thông qua, mức lợi nhuận dự kiến dùng để chia cổ tức cho cổ đông năm 2012 là 15%,Tổng công ty sẽ tiến hành lập dự án đầu tư mua sắm thêm tài sản cố định. Động thái này nhằm phục vụ cho mục tiêu phát triển mạng lưới, tăng cường cho hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh và quản lý. Trong thời gian tơi doanh nghiệp sẽ hoàn tất thủ tục mua sắm và xây dựng trụ sở làm việc tại một số thành phố lớn như: xây trụ sở và kho hàng tại Đà Nẵng, xây kho - Trung tâm khai thác, xưởng sản xuất tại Khu công nghiệp Quang Minh – Hà Nội, đầu tư mua lại nhà xưởng tại TP.HCM, đầu tư hệ thống băng chuyền chia chọn tại Trung tâm khai thác KV1, KV3.Bên cạnh đó, Tổng công ty Bưu chính Viettel sẽ Nghiên cứu và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu khi điều kiện cho phép nhằm mục đích phát triển mạng lưới, tăng trưởng đầu tư, tích lũy vốn và tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao năng lực và đảm bảo an toàn hoạt động.

 Advertise
Mọi thông tin liên hệ: 19008095
Tra cứu địa điểm gủi hàng
© Copyright 2008 - Viettel Post
Cơ quan chủ quản: Công ty Bưu chính Viettel
Powered by fmis.vn